MERANIE EMISIÍ - PC-Autodiag

DEKARBONIZÁCIA MOTORA
DEKARBONIZÁCIA MOTORA
Prejsť na obsah
MERANIE EMISIÍ

CHRÁŇME SI

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
meranie emisií
meranie emisií

VYKONÁVAME MERANIE EMISIÍ

Znečistenie životného prostredia emisiami dnes nie je žiadne tajomstvo. Naopak, v posledných rokoch sa vynára čoraz viac problémov vďaka prílišnému vylučovaniu emisií do ovzdušia. Zodpovedné osoby za reguláciu emisií musí dohliadať na to, aby sa dodržiavali zákonné nariadenia a ďalšie normy. Toto však nie je možné bez vhodného meracieho prístroja. Meranie vykonávame certifikovaným mobilným prístrojom Texa gasbox-opabox.

Je zrejmé, že pravidelne kontrolovaný a udržiavaný motor, ktorý je nastavený podľa hodnôt parametrov určených výrobcom vozidla, nemá problém s plnením emisných limitov pri emisnej kontrole a jeho prevádzka je ekonomicky menej náročná.
Sledovanie emisných parametrov motora má aj diagnostický význam, pretože zhoršené parametre často signalizujú začínajúcu sa poruchu niektorých častí motora. Včasné odhalenie takéhoto stavu predchádza závažným a rozsiahlym poruchám motora.
Copyright ©
Štefan HLUDIK
Tešmak 209
93 601  ŠAHY
+421 905 311 049

Návrat na obsah